Scoala

VIZIUNEA_DEVIZA_MISIUNEA_MOTTO

motoul scolii

 

VIZIUNEA

O şcoală care, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe copil să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi.

 

DEVIZA

  "Oferim EDUCAŢIE azi, pentru a REUŞI într-o lume plină de provocări, MÂINE”

 

MISIUNEA

               Schimbarea mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât şi la dascăli, considerând elevul ca partener în educaţie şi subiect al autoeducaţiei.

     Scopul şcolii noastre este de a crea o şcoală comunitară,deschisă, credibilă în faţa părinţilor şi  a comunităţii locale,care să răspundă nevoilor de educaţie.

Printr-o ofertă curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregătit profesional, prin derularea de proiecte  şi  programe educaţionale specifice,vom forma o personalitate umană complexă.

       Valorile pe care le promovăm sunt:comunicarea, spiritul de echipă, toleranţa, educaţia pentru drepturile omului.

 

Subcategorii